ERMENİSTAN MEDENİ DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PERVASIZCA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR.

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Ermenistan’ın uluslararası hukuk ihlalleri ve insan onuru ile bağdaşmayan eylemleri konusunda sicili oldukça bozuktur. Aslında bu davranışın temellinde Ermenistan’ın kurucu unsuru olan gücün daha önce terör eylemleriyle nam salan örgütlerler olmalarında yatmaktadır. Ermeni ulusal hareketlerinin doğuş ve gelişme sürecine Ermeni rahiplerin kurduğu Mikhitarist Öğretinin yanında Ermeni komitelerinin çekirdeklerini oluşturan çeşitli dernekler ile Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri öncü rol üstlenmişlerdir. Başlangıçta birer hayır cemiyeti kisvesi altında kurulan bu örgütlerin gerçek amaçları gençliğin silahlanmasını sağlamak ve silahlı isyanları organize etmek olmuştur. Bu örgütler ilerleyen dönemlerde ise birer terör örgütlerine dönüşmüş, bir çok terör olayını gerçekleştirmiş, özellikle Türk bürokrat, diplomat ve siyasi şahsiyetlerine yönelik çok sayıda cinayet işlemiştir. İşte Rusya’nın desteği ile Bölgede bir Rus Karakolu olarak kurulan Ermenistan’ın devlet felsefesi bu terör örgütleri tarafından oluşturulmuştur. O nedenledir ki, Ermenistan kurulduğu günden bu yana medeni bir ülke gibi davranmak yerine terör devleti refleksi göstermeyi tercih eden bir ülke olmuştur. Bu davranış kalıbı, Ermenistan’ın her faaliyetin görmek mümkündür. Bu da doğal olarak insan hakları ihlalleriyle sonuçlanmaktadır. Mesela yakın zaman İkinci Karabağ Savaşı’nda da Ermenistan tarafından pek çok insancıl hukuk kuralı ihlali gerçekleştirilmiştir. Ermenistan savaş sırasında özellikle sivil halka yönelik fiilleri ile insancıl hukukun asli şekli kaynaklarını teşkil eden uluslararası andlaşmalardan, uluslararası örf adet hukuku kurallarından ve hukukun genel ilkelerinden kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmiştir ve hala bu ihlaller devam etmektedir. Dolayısıyla hukuk ihlalleri adeta milli bir reflekse dönüşerek Ermenistan’ın karakteri haline gelmiştir.

Son zamanlarda Azerbaycan kamuoyuna yansıyan iki olay çerçevesinden bakacak olursak yine aynı ihlalleri görmek mümkündür. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Şahbuz kasabasında Ermeni sınır bölgesinde olumsuz hava şartları dolayısıyla kaybolan iki askerin Ermenistan’da gördüğü muameleye ilişkin basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler hukuk bir yana insan onuru da ayak altına alındığı apaçık göstermektedir. Ermenistan aynı muameleleri Birinci Karabağ Savaşında sivillere ve İkinci Karabağ Savaşında da esir düşen askerlere uygulamıştı. Bu da işkence ve insan onurunu çiğnemenin Ermenistan tarafından benimsenmiş sistematik bir davranış olduğu anlamına gelmektedir. Bu davranış karşısında insan hakları yılmaz savunucularının (!) sessiz kalmaları da düşündürücüdür. Ermenistan bu fiilleriyle uluslararası hukuka göre aşikâr olarak suç işlemekte ve işlemeye devam etmektedir.

İkinci olay ise İrevan gerçekleşen Avrupa Atletizm olimpiyatı açılış merasiminde bir Ermeni vandalın Azerbaycanlı yarışmacının elinde zorla Azerbaycan bayrağını alarak yakmasıdır. Bu olay uluslararası bir skandal ve olimpiyat ruhuna aykırı bir davranıştır. Aynı zamanda yarışmanın fair play ortamda gerçekleşmesi ve sporcuların güvenliğinin korunması görevi üstlenmiş olan ev sahibi ülkenin görevini icra etmediğinin anlamına gelmektedir. Olimpiyat komitesi tarafından mutlaka cezalandırılması gereken bir fiildir. Ayrıca Azerbaycan bayrağının yakılmasına göz yuman güvenlik güçleri de suç işlemiştir. Ancak her millet kendisine yakışanı yapar. Ermenistan da kendine yakışanı yapmıştır. Bir milletin davranışı o milletin milli seciyesinin göstergesidir. Yüksek bir seciyeden kötü bir fiil, kötü bir seciyeden ise iyi bir fiil beklenmez. Türk Milleti düşman ülkenin bayrağına bile saygı gösterir. Buna ilişkin çok sayıda tarihi olaylar bulunmaktadır.

Mesela, İzmir’in Yunan işgalden kurtarılması üzerine şehire giriş yapan Mustafa Kemal Atatürk, işgal döneminde Yunan Kralının kaldığı İplikçizade Köşküne davet edilir. Atatürk arabadan inerken mermer merdivenlerde yere serilmiş kocaman bir Yunan bayrağını görür. Bunun üzerine sorar:

Nedir bu?

Halk der ki:

Yunan Kralı bu eve girerken bu basamaklarda Türk bayrağını çiğnemişti, Paşam!

Atatürk kaşlarını çatarak der ki;

Hata etmiş!… Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız!

Sonuç herkes şerefine göre hareket eder.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. WhatsApp Gorsel 2023 04 19 saat 14.45.15 ERMENİSTAN MEDENİ DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PERVASIZCA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR. için yorumda bulun

    ERMENİSTAN MEDENİ DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PERVASIZCA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR. için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak ERMENİSTAN MEDENİ DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE PERVASIZCA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR. için ilk yorumu yapabilirsin.